Zmiana ta dotyczy tylko nazwy firmy oraz logo – wszystkie pozostałe dane, w tym również KRS, NIP, Regon, numery kont bankowych, numery telefonów oraz adres siedziby pozostają bez zmian. Najwyższa jakość produktów, bezpieczne miejsce pracy, ochrona środowiska naturalnego oraz działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej - zmienia się nazwa, lecz powyższe wartości dla naszej firmy pozostaną niezmiennie.

Mamy nadzieję, że nowa nazwa zostanie szybko rozpowszechniona zarówno w społeczności lokalnej jak i w całej Polsce.

Nowe logo

*Nazwa firmy oraz stanowiska obowiązujące w dniu wydarzenia.