W przeglądzie zorganizowanym już po raz szósty przez ogólnopolski tygodnik, wyróżnienia otrzymały firmy, które wdrażają i realizują najistotniejsze praktyki z zakresu pracy, w tym sformalizowany system ocen pracowniczych, system zarządzania wpływem środowiskowym, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej, oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy na otoczenie.

Zrównoważony rozwój jest jednym z głównych celów i podstawowych wartości naszej firmy, to sposób, w jaki firma zarządza biznesem i kształtuje jego przyszłość. SumiRiko jest aktywnym członkiem społeczności, w której działa angażując się oraz inicjując szereg akcji służących wspieraniu m.in. edukacji prozdrowotnej i prośrodowiskowej oraz pomocy społecznej. Nasze dobre praktyki publikowane są również rokrocznie w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, którego twórcą jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

*Nazwa firmy oraz stanowiska obowiązujące w dniu wydarzenia.