SumiRiko Poland jest tegorocznym laureatem Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy, przyznawanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Nagroda małopolskiego pracodawcy roku przyznawana jest w dwóch podkategoriach: pierwsza z nich – małopolski pracodawca wspierający rozwój pracowników– docenia firmy, które pomagają zatrudnionym w doskonaleniu się oraz podejmują m.in. takie działania, dzięki którym można szybciej odnaleźć się w nowym miejscu pracy. W tym roku to nam przypadł ten zaszczytny tytuł. Druga kategoria to małopolski pracodawca przyjazny rodzinie, gdzie doceniane są przedsiębiorstwa, ułatwiające swoim pracownikom łączenie życia zawodowego z rodzinnym.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku pracy sprawia, że coraz częściej pracownicy muszą nabywać nowe umiejętności, dlatego bardzo ważne jest, aby pracodawca nie tylko pomagał w rozwoju zawodowym, ale również tworzył coraz lepsze warunki pracy- podkreślił podczas Gali wręczenia nagród wicemarszałek Stanisław Sorys, odpowiedzialny w zarządzie województwa m.in. za rynek pracy.

 

 

*Nazwa firmy oraz stanowiska obowiązujące w dniu wydarzenia.