SumiRiko Poland już po raz czwarty została wyróżniona „Listkiem CSR Polityki” w corocznym przeglądzie, organizowanym przez tygodnik Polityka, podsumowującym dokonania firm w obszarze społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Najnowszą ankietę, opracowaną przy współpracy Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmy Deloitte, wypełniło 96 przedsiębiorstw z całej Polski, natomiast 68 spośród nich zostało nagrodzonych. W tegorocznej edycji SumiRiko Poland otrzymała Biały Listek CSR Polityki. Wyróżnienia otrzymały firmy, które wdrażają i realizują najistotniejsze praktyki z zakresu pracy, zaangażowania społecznego jak również rozwoju społeczności lokalnej, systemu zarządzania wpływem na środowisko oraz doskonalące swoje działania w na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy na otoczenie.

*Nazwa firmy oraz stanowiska obowiązujące w dniu wydarzenia.