W tegorocznej, dziesiątej edycji Listków CSR POLITYKI udział wzięło 124 firmy, natomiast wyróżnienia zdobyły tylko 92 przedsiębiorstwa. Mamy ogromy zaszczyt znaleźć się w gronie wyróżnionych, ponieważ zostaliśmy uhonorowani Białym Listkiem, jako firma spełniająca wysokie kryteria w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Wyróżnienia otrzymały firmy, które realizują istotne działania z zakresu zaangażowania społecznego jak również rozwoju społeczności lokalnej, systemu zarządzania wpływem na środowisko oraz przedsiębiorstwa, które doskonalą swoje działania na rzecz efektywnego zarządzania swoim wpływem na otoczenie.

Od dziesięciu lat standardem wśród polskich firm biorących udział w zestawieniu Listków CSR POLITYKI jest wdrażanie zintegrowanych modeli zarządzania, obejmujących m.in. kwestie jakości, bezpieczeństwa pracowników oraz formalizowanie podejścia do zarządzania personelem, jak również podejście do kwestii etycznych w przedsiębiorstwie.

*Nazwa firmy oraz stanowiska obowiązujące w dniu wydarzenia.