• 2002 – Złota Firma – Lider Małopolski;
  • 2003 – Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej* (III miejsce w Małopolsce);
  • 2004 – Dobra Firma Małopolska;
  • 2006 – Gazela Biznesu;
  • 2007 – Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej* (III miejsce w Małopolsce);
  • 2011 – Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej* (Najlepsza w Małopolsce);
  • 2012 - Polska edycja Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk
    „Partnerstwo dla prewencji” (II miejsce na szczeblu krajowym)
  • 2014 – Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej (Najlepsza w Małopolsce)

* Organizowane przez Państwową Inspekcję Pracy