Compliance (ang: przestrzeganie ustalonych zasad)

Stale intensyfikujemy nasz wkład do korporacyjnej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Uważamy, że przestrzeganie prawa jest sprawą nadrzędną/ jest priorytetem nad zyskami".

W oparciu o tę politykę, czynimy starania w celu zwiększenia świadomości wśród wszystkich pracowników nt. „Compliance” poprzez szkolenia wewnętrzne, kampanię informacyjną oraz dystrybucję broszury zatytułowanej "Globalny Kodeks Postępowania".

Komitet ds.Compliance

W roku 2009 w SumiRiko Poland utworzony został Komitet ds. Compliance.

Jego główne cele to:

  • Konsultacje dot. przepisów prawnych związanych z pracą i przepisów wewnątrzzakładowych
  • Sprawdzanie i wyjaśnianie spraw budzących podejrzenia co do naruszenia prawa lub przepisów wewnętrznych
  • Planowanie edukacji pracowników w ramach Compliance

W skład Komtetu ds. Comlpiance wchodzą dyrektorzy wszystkich działów pod nadzorem Prezesa Zarządu.

CSR Meeting

Od 2014 odbywają się regularnie spotkania CSR, gdzie dyrektorzy wszystkich działów spotykają się w celu omówienia następujących zagadnień:

  • Opracowanie polityki CSR
  • Planowanie działań oraz szkoleń w zakresie CSR
  • Compliance, Etyka korporacyjna
  • Istotne kwestie dotyczące zarządzania ryzykiem
  • Współpraca z społecznością lokalną