SumiRiko Poland jako Obywatel Korporacyjny prowadzi działalność społeczną w zgodzie z polityką Grupy Sumitomo Riko.

Polityka prowadzenia działalności społecznej SumiRiko Poland Sp. z o. o.

Niniejsza polityka stanowi podstawę przy podejmowaniu wszelkich decyzji dotyczących przeprowadzonych działań społecznych w firmie SumiRiko Poland Sp. z o. o.

CEL:

Firma SumiRiko Poland Sp. z o. o., mając świadomość swej integralności ze społecznością lokalną, jako "dobry obywatel korporacyjny" będzie budować harmonijne relacje ze społeczeństwem oparte na zaufaniu, poprzez podejmowanie działań przynoszących pożytek społeczeństwu.


Aby zrealizować wyżej wymieniony cel, spółka SumiRiko Poland ustaliła „ZAŁOŻENIE”, „KIERUNKI DZIAŁANIA” oraz ”5 PRIORYTETÓW”.

ZAŁOŻENIE:

Działalność społeczna jest inwestycją w społeczeństwo. Pragniemy, aby nasze działania służyły zarówno tworzeniu wartości społecznych, jak i podnoszeniu wartości korporacyjnych.

KIERUNKI DZIAŁANIA:

1)    Kierujemy nasze działania przede wszystkim do społeczności lokalnej miejscowości, w której znajduje się dany zakład.
2)    Promujemy wśród pracowników zaangażowanie w działania prospołeczne.
3)    Kładziemy nacisk na współpracę i współdziałanie ze społecznością lokalną – nie tylko przekazanie samej darowizny.

5 PRIORITETÓW (OBSZARÓW) :

1)    udział w pomocy społecznej,
2)    wkład w kulturę, sztukę i sport,
3)    udział w edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży,
4)    udział w tworzeniu bezpiecznego społeczeństwa,
5)    promowanie idei współistnienia ze środowiskiem naturalnym.

ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO (SPONSORING)

ZASADY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Nasze działania