Contribution to the education and development of young people

Stypendium TRI (Poland)

Od 2008 roku nasza firma przekazuje dwóm wolbromskim szkołom podstawowym „Stypendium TRI Poland”. Naszą intencją jest, aby wesprzeć finansowo dzieci, które osiągają dobre wyniki w nauce mimo problemów materialnych. O przyznaniu stypendium decyduje międzyszkolna komisja stypendialna. Środki przekazane uczniom są wykorzystane na pomoce dydaktyczne.

Sponsoring UKS JUDO Wolbrom

Contribution to the education and development of young people

Od 2000 roku wspieramy działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego Judo Wolbrom, który wielokrotnie zdobywał medale, nie tylko na poziomie ogólnokrajowym, lecz także na europejskiej arenie, biorąc udział w międzynarodowych turniejach dla dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że poprzez Judo, tradycyjny japoński sport, dzieci będą się uczyły nie tylko techniki wygrywania, lecz także przyczyni się to do rozwoju ich ciała i ducha. http://www.judowolbrom.pl/

Szkolne Wizyty w TRI Poland

Od początku swej działalności organizujemy wizyty uczniów w naszej fabryce, aby mogli zobaczyć jak wygląda proces produkcyjny, najnowsze rozwiązania technologiczne, organizacja pracy. Zdobyte przez uczniów informacje mogą być pomocne przy wyborze przyszłej kariery zawodowej.

Contribution to the education and development of young people

Cała Polska Czyta Dzieciom

Mając świadomość jak wielką rolę w prawidłowym rozwoju dziecka odgrywa czytanie, od 2007 roku wspieramy akcję Cała Polska Czyta Dzieciom. Pracownicy TRI (Poland) co rok biorą udział w inauguracji Tygodnia Czytania Dzieciom i przekazują książki dla najmłodszych czytelników.

 

Aktywnie Razem! Twórzmy szkolny klub wolontariusza w Wolbromiu

W dzisiejszych czasach, współpraca między światem biznesu a organizacjami pozarządowymi (NGO) na rzecz polepszenia świata jest konieczna. TRI (Poland) obecnie realizuje 2 projekty. „Aktywnie Razem, Twórzmy szkolny klub wolontariusza w Wolbromiu” jest realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Dobroczynnym „Res Sacra Miser”. Celem tego projektu jest promowanie wolontariatu wśród młodzieży oraz wspólnego działania wraz z naszymi pracownikami na rzecz społeczności lokalnej. Pierwszym krokiem było zorganizowanie warsztatów nt. wolontariatu w wolbromskich  Gimnazjach. Około 60 uczniów zaangażowanych w wolontariat lub zainteresowanych wolontariatem miało okazję uczestniczyć w warsztatach pt. ”Młodzi aktywni – wolontariat, działalność społeczna”. Spotkanie rozpoczęło  się od krótkiego filmu pt. ”Dobro Wraca” nakręconego przez grupę uczniów z ZS nr. 4 w Olkuszu. Po obejrzeniu materiału uczestnicy zaczęli dyskusje. Kolejnym punktem warsztatów była prezentacja merytoryczna, która zakończyła się praktycznymi zajęciami w grupach. Uczniowie podzielili się na dwa zespoły, ich zadaniem było przeanalizowanie konkretnych zagadnień: ”Dlaczego jesteśmy wolontariuszami?” oraz „Gdzie można pomagać?”. Na zakończenie przyszedł czas na odrobinę zabawy. Uczestnicy podzielili się na trzy grupy i otrzymali kartę pracy z zadaniami, które były podsumowaniem warsztatów. Mamy nadzieję, że warsztaty były ciekawym doświadczeniem, dzięki któremu gimnazjaliści zostali zmotywowani do działania jako wolontariusze. Następnym krokiem będzie zorganizowanie wspólnej akcji, naszych pracowników-wolontariuszy oraz gimnazjalistów.

    

*Nazwa firmy oraz stanowiska obowiązujące w dniu wydarzenia.