Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

Zapewniamy, że dane osobowe pracowników, kandydatów i innych partnerów SumiRiko Poland Sp. z o.o. są bezpieczne i przetwarzane zgodnie z prawem.

W chwili udostępnienia nam Państwa danych osobowych, ich Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest SumiRiko Poland Sp. z o. o. ul. 1 Maja 100, 32-340 Wolbrom, Poland.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych można skontaktować się z Administratorem poprzez dedykowany adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie pisząc na adres firmy.

 

Polityka prywatności

Biorąc pod uwagę znaczenie prywatnych i osobistych informacji w dzisiejszym społeczeństwie o wysoko rozwiniętym przepływie informacji i komunikacji, pragniemy dążyć do stosowania różnych metod mających na celu ochronę takich danych osobowych w procesie ich pozyskiwania, wykorzystywania, przechowywania, przekazywania osobom trzecim oraz usuwania, zgodnie z poniższymi zasadami, które stanowią element naszych dążeń do zgodności z przepisami prawa. 

  1. Ściśle przestrzegamy wszelkiego rodzaju praw i przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.
  2. Kiedy żądamy podania prywatnych danych, wyraźnie wskazujemy cel ich wykorzystania i nie będziemy ich wykorzystywać w żadnym innym celu niż wskazany.
  3. Jeżeli dana osoba (właściciel informacji) zwróci się do nas o ujawnienie, poprawienie, usunięcie lub zaprzestanie wykorzystywania danych, będziemy reagować na taki wniosek w dobrej wierze, chyba że będzie to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Będziemy stosować wiarygodny wewnętrzny system kontroli danych, który zapewnia prawidłowe i bezpieczne korzystanie z danych osobowych, nie pozwalając na wyciek, utratę lub wykorzystywanie danych do niewłaściwych celów bądź jakiekolwiek inne niewłaściwe przetwarzanie.
  5. W przypadku niewłaściwego przetwarzania danych lub zaistnienia takiej możliwości, natychmiast powiadomimy odpowiednie osoby, a także zbadamy przyczynę i będziemy zapobiegać powtórzeniu się takiego zdarzenia w dobrej wierze.

 

Doskonalenie systemu zarządzania informacjami osobistymi

Starannie kontrolujemy wszelkie prywatne informacje, biorąc pod uwagę ich znaczenie, cel wykorzystania oraz  sposób wykorzystania poszczególnych informacji.Ponadto okresowo sprawdzamy poziom adekwatności i wystarczalności naszego własnego systemu zarządzania danymi i nieustannie ulepszamy ten system, aby zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa danych.